Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stowarzyszenie Marina Poraj z dniem 4 lipca 2019 przystąpiła do realizacji operacji pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Jastrzębiu”, mającej na celu doposażenie zaplecza technicznego wraz z budową oświetlenia terenu, niezbędnego do przeprowadzenia imprez kulturalnych na terenie Gminy Poraj, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wkład własny: 0,00 zł

Wartość projektu/dofinansowanie: 200 500 zł

Przedmiotem projektu jest przebudowa terenu przy zalewie porajskim dla potrzeb przeprowadzenia imprez masowych mieszkańcom Gminy Poraj i przyjezdnych wraz z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych. W ramach tego projektu wykonano oświetlenie terenu za pomocą lamp energooszczędnych, zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz oświetleniowy do sceny mobilnej, zakupiono przyczepę kontenerową w celu przewożenia sceny mobilnej, zakupiono aparat fotograficzny, a także zakupiono zestaw namiotów oraz zestaw ławek wraz ze stołami.