Stowarzyszenie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Stowarzyszenie Marina Poraj istnieje od lipca 2014r. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie możliwości uprawiania sportów wodnych, motorowodnych, turystyki żeglarskiej i rekreacji.

Upowszechniamy kulturę fizyczną oraz krzewimy wiedzę dotyczącą sportów wodnych. 
Popularyzujemy żeglarstwo w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży w tym także prowadzimy działalności wychowawczą w duchu przestrzegania etyki żeglarskiej,
Działamy na rzecz integracji środowiska żeglarskiego, rozwoju turystyki oraz promocji turystycznej gminy Poraj i propagowania aktywnych form turystyki.

Dzisiaj Stowarzyszenie Marina Poraj skupia miłośników żeglarstwa w różnym wieku. Umożliwia swoim członkom aktywny wypoczynek nad wodą oraz pomaga realizować inne pasje związane z żeglarstwem. Usytuowanie ośrodka nad samą wodą Zalewu Porajskiego, lekko na uboczu od centrum miejskiego, stanowi idealne miejsce dla rekreacji i wypoczynku, nie tylko dla żeglarzy, ale również dla wszystkich pragnących wypocząć na łonie przyrody.

OFERUJEMY:

 • wypożyczanie sprzętu wodnego,
 • pole namiotowe oraz wypożyczeniem przyczep campingowych,
 • małą gastronomią - Tawerna "Spinaker",
 • prowadzeniem kursów, szkoleń i spotkań informacyjnych w zakresie dyscyplin wodnych,
 • organizacją regat, imprez wodnych dla firm i klientów indywidualnych,
 • zabezpieczeniem postoju jachtów w sezonie i zimowaniem.

 

                            

                                                 Zalew w Poraju z lotu ptaka?
                                                 Startujemy z Ośrodka Żeglarskiego - Marina Poraj!

 

Cele statutowe Stowarzyszenia Marina Poraj:

Podstawowym celem jest upowszechnianie i tworzenie możliwości uprawiania sportu, sportów wodnych, motorowodnych, turystyki żeglarskiej i rekreacji, krzewienie szerokiej wiedzy dotyczącej sportów wodnych, popularyzacja żeglarstwa w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, prowadzenie działalności wychowawczej w duchu przestrzegania etyki żeglarskiej, działanie na rzecz integracji środowiska żeglarskiego, działanie na rzecz rozwoju turystyki. Istotnym celem jest również działanie na rzecz promocji turystycznej gminy Poraj i propagowania aktywnych form turystyki. Dodatkowym zadaniem jest próba rozwoju sportu amatorskiego wśród społeczności gminy Poraj, działalność na rzecz prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, a także integracja środowisk lokalnych i propagowania zdrowego trybu życia.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

Stowarzyszenie Marina Poraj realizuje swoje cele statutowe głównie poprzez następujące działania:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie działalności statutowej,
 2. Inicjowanie i organizowanie regat propagujących idee czynnego wypoczynku wśród miejscowego społeczeństwa,
 3. Utrzymywanie stałych kontaktów z regionalnymi środkami masowego przekazu,
 4. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 5. Realizacja kursu oraz egzaminu na patent żeglarza jachtowego,
 6. Współorganizowanie wydarzeń sportowych m.in. Zalewu Biegaczy,
 7.  Współpraca i współdziałanie z lokalnymi władzami.

 

 

Działalność Stowarzyszenia Marina Poraj i współpracujących podmiotów 
w okresie od 11.02.2014 – 31.12.2020